Zo leest u de Entreetoets uitslag

Categorie: Uncategorised Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2016 Geschreven door Super User

 

De uitslag van een Entreetoets worden per leerling verwerkt in een zogenaamd leerlingprofiel. Veel ouders weten niet goed hoe ze de Entreetoets uitslag precies moeten lezen. De meest gestelde vraag gaat over wat de percentielen uit de Entreetoets betekenen. In het onderwijs wordt de uitslag van de entreetoets in percentielen vertaald naar een mogelijk basisschooladvies. Een percentiel geeft aan hoe een leerling heeft gescoord op een bepaald onderdeel ten opzichte van andere leerlingen waarbij de Entreetoets is afgenomen.

 

De Entreetoets geeft inzicht in het huidige niveau van een leerling op diverse gebieden (bijvoorbeeld woordenschat, verhoudingen, breuken en procenten). Met sterretjes in de kolommen wordt aangegeven op welk niveau op een bepaald onderdeel gescoord wordt door een leerling. Ieder Romeinscijfer staat gelijk met een bepaald niveau / schooltype.

 

Niveaus:
V = Ver onder het gemiddelde
IV = Onder het gemiddelde
III = Het gemiddelde
II = Boven het gemiddelde
I = Ver boven het gemiddelde

 

Schooltypes:
V = VMBO-B
IV = VMBO-K
III = VMBO-T
II = HAVO
I = VWO

 

Sterretjes Entreetoets uitslag
Wanneer de sterretjes ongeveer op eenzelfde lijn staan wil dat zeggen dat een leerling op alle punten ongeveer op het niveau zit dat erboven staat. Wanneer een sterretje helemaal links staat, bepaalt dat sterk de score. Ieder sterretje is een indicatie van het mogelijke advies dat de school gaat geven. De Entreescores geven de school en ouders een indicatie aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden.

 

Naast de totaalscore van de Entreetoets zullen de eigen observaties van de school in de meeste gevallen meetellen voor het voorlopig schooladvies. De school kan daarom afwijken van het voorlopige advies dat uit een Entreetoets naar voren komt. De school heeft namelijk specifieke kennis over de leerling.

 

 

Hits: 2721