Entreetoets oefenen is de beste voorbereiding

Categorie: Uncategorised Gepubliceerd: woensdag 23 maart 2016 Geschreven door Super User

De Entreetoets is een belangrijke toets en dus kan een goede voorbereiding erg belangrijk zijn en veel stress wegnemen bij een kind. Scholen vinden de score van de Entreetoets belangrijk en gebruiken deze bij het vormen van een schooladvies.

Veel kinderen vinden de Entreetoets lastig en weten niet zo goed wat ze hiervan kunnen verwachten. Op school wordt niet geoefend voor deze toets. Er zijn ouders die zelf aan de slag gaan met hun kind om te oefenen. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van gratis oefenmateriaal op internet. Men kan hier echter vraagtekens bij zetten of dit wel de juiste manier van oefenen is. U kunt dit beter overlaten aan iemand die hiervan verstand heeft en uw kind bijles of training hierin kan geven. Deze persoon kan precies zien op welke vlakken (Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden) er hiaten zijn in de kennis om vervolgens hieraan te werken.

Waarom is de Entreetoets oefenen belangrijk?

Het eerste advies voor het vervolgonderwijs wordt door scholen gebaseerd op de uitslag van de Entreetoets. Hierna volgt de uitslag van de Cito-toets in groep 8 welke wordt gezien als een bevestiging. Een school weet dus al grotendeels na de Entreetoets wat het niveau van het vervolgonderwijs van een leerling zal worden.

Veel kinderen vinden de Entreetoets moeilijk. Ze hebben moeite met de lastige vragen van de opgaven in de Entreetoets. Dit zijn namelijk andere vragen dan die worden gesteld in de methodetoetsen op school. De Entreetoets is een meerkeuzesysteem en hierbij zijn er altijd antwoorden die op elkaar lijken, dit kan voor verwarring zorgen. Door goed met een kind te oefenen kan deze voorbereid worden op de vraagstelling van de Entreetoets en kan spanning weggenomen worden, omdat het kind van te voren weet wat hij/zij kan gaan verwachten. De zelfverzekerdheid neemt toe. De score van kinderen die oefenen met de Entreetoets is veelal hoger.

Hits: 2668