JoomlaTemplates.me by iPage Reviews

Welkom bij De Wingerd

Kerkelijk en Educatief Centrum De Wingerd specialiseert zich al vele jaren in onderzoek naar goed en gedegen onderwijs. De speerpunten daarbij zijn:

  • goed opgeleide docenten;
  • prettig lesmateriaal;
  • kerndoeldekkende didactische hulpmiddelen.

Kerkelijk en Educatief Centrum De Wingerd onderzoekt de gang van zaken in het basisonderwijs en brengt verslag uit middels artikelen, die u op deze website kunt lezen. Het belang van kinderen staat daarbij voorop. Het gaat er ten slotte om dat zij het onderwijs krijgen dat zij verdienen.

Goed onderwijs

Nederland is weg aan het zakken op de ranglijst van goed onderwijs. In een reactie van paniek stuurt Den Haag vervolgens de boel verkeerd aan. Leerkrachten worden overbelast, klassen raken overvol en er moet hulp worden geboden op allerlei niveaus. Leerkrachtenopleidingen lopen steeds verder leeg (het aantal nieuwe studenten aan de Pabo's blijft drastisch dalen) en dat zal zorgen voor grote problemen in de toekomst. Want wat gebeurt er als er geen leerkrachten meer zijn om onze kinderen te onderwijzen?

Goed onderwijs is vrij simpel vorm te geven, vinden de geleerden. Alle nieuwe trends in het onderwijslandschap zijn niet nodig. Toch gaan veel scholen daarmee aan de haal. Ze voeren van alles in: instructiemodellen, convergente lesmodellen, 21e eeuwse vaardigheden, hoogbegaafdheidtraining en verlengde instructies voor uitvallende kinderen. Het is teveel. Teveel sloopt het onderwijs. Goed onderwijs kenmerkt zich door een docent die met passie en plezier voor de klas staat, die voordoet (modelt) en kinderen frontaal lesgeeft.

 

Leermiddelen

De hoeveelheid leermiddelen neemt toe. Er zijn een stuk of tien Nederlandstalige lesmethodes voor rekenonderwijs. Hetzelfde geldt voor taal- en spellingonderwijs. Ook zijn er methodes ontwikkeld voor vakken als studievaardigheden, begrijpend lezen en woordenschat, technisch lezen en bewegingsonderwijs. Al die leermiddelen lopen door elkaar heen en de basis van goed onderwijs wordt soms vergeten. Wanneer sluiten methodes aan bij de kerndoelen en wanneer bereiden zij goed voor op de Cito-toets die kinderen in groep 8 moeten maken? Hoe sluiten methodes aan bij het onderwijs in het voortgezet onderwijs en hoe worden kinderen voorbereid op hun rol als actieve burger van onze maatschappij?

Er zijn veel regels gebonden aan het uitbrengen van leermiddelen, maar vaak wordt aan die regels niet gehouden. Ook zijn lang niet alle methodes in staat om alle kerndoelen te dekken die ze zouden moeten dekken.

Kerkelijk en Educatief Centrum De Wingerd probeert het onderwijs terug in het zadel te krijgen met informatieve artikelen, trainingen en visies. Dat begint op deze website en eindigt in de  klas, waar de leerkracht onze kinderen onderwijst.